Vid ev felaktigheter eller ändringar i föreningsregistret meddela föreningsservice via mejl föreningsservice eller per telefon 0300-83 42 16.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .