Föreningsregistrering

Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningskatalogen på internet.
* obligatorisk uppgift
Kontaktuppgifter
 
Övriga uppgifter
Välj verksamheter
Adresser
Webb-kontakt 1) (Frivillig registrering)
1) Denna adress (Webb-kontakt) är den som visas under rubriken 'Kontaktperson' i den publika/öppna delen av registret.
Lagring av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
Underskrift
............................................................

Mata in uppgifterna och klicka på Skriv ut  om ni vill skriva ut era uppgifter

Klicka på Skicka för att skicka ett e-postmeddelande med era uppgifter till föreningsansvarig.
 

Vid ev felaktigheter eller ändringar i föreningsregistret meddela föreningsservice via mejl föreningsservice eller per telefon 0300-83 42 16.


FRI Webb-Förening
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.