DHB Västra sverige

Latest update 9/1/2020
General
DHB Västra sverige Create contactcard (vcf-file) for DHB Västra sverige
 
Storgatan 7
462 36 Värnersborg
Telefon kansli: 0761-63 63 11
Mobile: 0761-63 63 11
Email: info@dhbvastra.se
Homepage: www.dhb.se/vastra
Contact
Grethe Håkansson Create contactcard (vcf-file) for Grethe Håkansson

 
Telefon arbete:
Mobile: 0761-63 63 11
Email: info@dhbvastra.se
Other information
Founded
1949 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Handikappverksamhet,
Summary
DHB Västra vänder sig till familjer med barn som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning och barn med ytterligare flerfunktionsnedsättningar.
Vi anordnar teckenspråkskurser, föräldrakonferenser, teckenspråkiga;familjeaktiviteter, sommarläger samt barn och ungdomsläger.
Det är genom föräldrarna som barnen får ett språk att kunna kommunicera på. Får inte barnen en fungerande kommunikation är det lätt att känna sig otrygg och ger utanförskap och frustration samt att det påverkar deras uppväxt, utveckling och framtid. barnens teckenspråkskunskaper ligger inte på samhällets ansvar utan på föräldrarnas. det är dem som ska lära barnen deras modersmål - ett språk som föräldrarna inte kan. Vi bevakar också beslutsfattare inom kommunen, landsting, myndigheter, skolväsendet mfl för att våra barn ska få en så bra utvecklande framtid som mäjligt på lika villkor 
Övrigt
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Vid ev felaktigheter eller ändringar i föreningsregistret meddela föreningsservice via mejl kulturochfritid.foreningsservice@kungsbacka.se eller per telefon 0300-83 42 16.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .