Parkinson Kungsbacka

Latest update 4/14/2020
General
Parkinson Kungsbacka Create contactcard (vcf-file) for Parkinson Kungsbacka
 
Gamla Göteborgsvägen 36
434 40 Kungsbacka
Mobile: 0706-78 06 96
Email: anielf88@gmail.com
Homepage: www.parkinsonforbundet.se/halland/kngsbacka
Contact
Berit Persson Create contactcard (vcf-file) for Berit Persson

 
Telefon arbete:
Mobile: 0761-30 53 66
Email: beritpersson24@gmail.com
Other information
Founded
2011 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Handikappverksamhet,
Summary
Arbeta för de parkinsonssjukas och anhörigas intressen och önskemål på lokal och regional nivå. Informera om verksamheten och plus forskningen. Rekrytera nya medlemmar. Arbeta med cirkelverksamhet och stimulera till en trivsam tillvaro samt ordna med föredrag och underhållning. dans, tennis och gympagrupper. 
Övrigt
 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Vid ev felaktigheter eller ändringar i föreningsregistret meddela föreningsservice via mejl kulturochfritid.foreningsservice@kungsbacka.se eller per telefon 0300-83 42 16.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .